МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА

ПОЛИТИКА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

 „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 

 

СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС ? - МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА.

Имате бизнес идея и не знаете от къде да започнете?

Нямате необходимите образование, експертни познания, контакти или необходимото финансиране?

В изпълнение на Оперативна Програма Развитие на човешките ресурси BG05M9OP001-1.023 "Подкрепа за предприемачество" ,Бул Партнърс ЕООД и неговите партньори обучиха и консултираха  над 100 кандидата.

Обученията бяха от 40 учебни часа в групите между 5 и 10 човека.

Успешно завършилите придобиха Сертификат за предприемачество, както и пълно съдействие за стартирането на собственият си бизнес.

Бул Партнърс ЕООД в сътрудничество с неговите партньори предложи в подкрепа на стартиращите предприемачи и следните услуги:
- подбор на персонал в рамките на 6 месеца - безплатно за първите трима новоназначени,
- обслужване от служба по трудова медицина – безплатно за първите 6 месеца,
- счетоводно обслужване за първата година - 40 лв. на месец.

В случай на проявен интерес от Ваша страна ни потърсете на посочените координати в секция КОНТАКТИ.